onastechnologiazasiegofertacennik
o nastechnologiazasięg sieciofertacennikP O D S T A W O W Y  C E N N I K
USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

(na indywidualne potrzeby oferujemy indywidualne rozwiązania)

koszt instalacji na jeden komputer [cena brutto] od 150 do 200,00 zł
koszt instalacji na wiele komputerów [cena brutto] od 200 do 250,00 zł

W ramach opłaty instalacyjnej dostarczamy sprzęt oraz dokonujemy jego instalacji w komputerze oraz domu klienta. Standardowa instalacja dla pojedynczego komputera polega na zamocowaniu anteny odbiorczej do istniejącego masztu lub wysięgnika znajdującego się na dachu budynku, podłączeniu kablem, o długości do 30 metrów, anteny z kartą sieciową w komputerze. Standardowa instalacja dla wielu komputerów polega na zamocowaniu anteny odbiorczej do istniejącego masztu lub wysięgnika znajdującego się na dachu budynku, routera w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych (strych itp.) oraz w pobliżu gniazdka elektrycznego 230V. Urządzenie to łączy się z anteną kablem ethernet. W komputerze klienta instaluje się kartę sieciową i przy pomocy kabla (skrętka) o długości do 50 metrów podłącza do routera. Routery posiadają mozliwosc połączenia komputera drogą bezprzewodową. W cenie instalacji standardowej podłączany jest tylko jeden komputer, dodatkowe komputery klient może podłączyć sam, albo zlecić to naszej firmie, w takim przypadku cena wzrośnie o koszty dodatkowego sprzętu (koncentrator, karty sieciowe, okablowanie) oraz o koszty robocizny.


przepustowość abonament miesięczny
przy umowie na 12 miesięcy
[cena brutto]
abonament miesięczny
przy umowie na czas nieokreślony
[cena brutto]
do 2Mbit/s 39,00 zł 49,00 zł
do 3Mbit/s 59,00 zł 69,00 zł
do 5Mbit/s 69,00 zł 79,00 zł
do 8Mbit/s* 79,00 zł 89,00 zł
* cena oraz dostepność ustalane sa indywidualnie

We wszystkich abonamentach przepustowość wychodząca od klienta jest ograniczona do 256 kbit/s.
Podane ceny abonamentu są cenami brutto, i zawierają 23% VAT.

UWAGA! Abonamenty NIE POSIADAJĄ ŻADNYCH ograniczeń co do ilości ściąganych/wysyłanych danych, czasu użytkowania, rodzaju transmisji. Na życzenie klienta może mu zostać przydzielony publiczny adres stały.

Istnieje możliwość opłacenia abonamentu na 12 miesięcy z góry co uprawnia do dodatkowego miesiąca gratis.

Aby sprawdzić zasięg należy skontaktować się z biurem i umówić na termin pomiaru w miejscu zamieszkania.
W przypadku braku zasięgu przy pomiarze klient nie uiszcza opłaty.

Regulamin sieci powrót    strona główna